Wisseling van de wacht

Het was alweer ruim 6 maanden geleden dat ondernemersvereniging Heerenclub De Zilk zijn laatste bijeenkomst had gehouden. Corona gooide ook hier roet in het eten en daardoor kon de jaarvergadering in maart geen doorgang vinden. Reden voor het bestuur om te onderzoeken of er geen mogelijkheid bestond om met name de jaarvergadering toch doorgang te kunnen laten vinden… Daarbij werd het ook hoogtijd dat de leden elkaar weer even in de ogen konden kijken. Die mogelijkheid werd gevonden bij Hotel Grand-Cafe de Heeren van Noortwyck, waar medelid Mark Freudenberg alweer jaren de scepter zwaait. Mark had dit met zijn team perfect geregeld, keurig volgens alle richtlijnen van het RVIM. Tijdens de jaarvergadering werd er afscheid genomen van de voorzitter Piet van Haaster. Piet had het na 18 jaar bestuurslid waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter wel gezien en had besloten voortaan niet meer plaats te nemen in het bestuur. Wel blijft hij als lid aan de vereniging verbonden. Piet’s staat van dienst was voor het bestuur rede om hem te benoemen tot erelid van de Heerenclub. Hij ontving hiervoor de gouden speld en de bijbehorende oorkonde. Piet wordt opgevolgd door Martijn van Opzeeland. Martijn zit alweer jaren in het bestuur van de Heerenclub en is de aangewezen persoon om als voorzitter leiding te gaan geven aan de ondernemersvereniging. Dit was niet de enige verandering, want Kim Bouckaert volgde Robin Pompe op als secretaris. Robin blijft wel lid van het dagelijks bestuur. Tot slot trad John van Berkel toe als lid van het dagelijks bestuur. In zijn slotwoord waarin de nieuwe voorzitter zijn voorganger bedankte voor zijn jarenlange inzet, kondigde hij ook aan, om met respect voor het verleden, als nieuwe voorzitter de visie op de toekomst richten. Naast interessante sprekers, bedrijfsbezoeken en natuurlijk gezellige uitjes, moet de Heerenclub een nog meer uitgesproken ondernemerskarakter krijgen, waardoor er een grotere aantrekkingskracht zal ontstaan voor nieuwe leden en er zich meer ruimte zal vormen om te netwerken. Ook het goede contact met de Ondernemersvereniging Noordwijkerhout (ONNO) zal hier in de toekomst ook aan bijdragen. Ook kondigde hij aan dat De Heerenclub de Zilkse activiteiten en verenigingen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, financieel zal blijven ondersteunen. De jaarvergadering werd afgesloten met een perfect 5-gangen diner waarna de Heeren voldaan in de ruime touringcar, uiteraard getooid met mondkapje, de thuisreis weer aanvaarden. Kortom een vruchtbare avond.