21e ALV op 10 maart 2023

De samenkomst van maart stond in het teken van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur moest v.t.v. wel even nadenken en brainstormen over een mogelijke invulling van deze avond. Tenslotte is de ALV avond niet de meest aantrekkelijke van het jaar. Uiteindelijk werd er toch gekozen voor de vertrouwde Duinpan met het idee daarbij om voorafgaand eerst een hapje en een drankje te doen met elkaar. Na een kort telefoontje met de uitbater Kees, was dit uiteraard geen probleem en kwam al snel het idee voor een heerlijk winters stoofpotje….op tafel. Na een koude dag met ijzige wind en sneeuw was dit een welkome aanvulling voor onze leden.

Rond de klok van negen opende onze voorzitter, Martijn van Opzeeland, de ALV. De Notulen van 2022 werden goedgekeurd en de rest van de agenda werd puntsgewijs besproken en afgevinkt. Lennart Mooijenkind, onze penningmeester, presenteerde de cijfers en introduceerde de budgetering voor het lopende jaar. Daarna was het tijd voor Dave van der Meer, algemeen bestuurslid, om de veelbesproken en goed ingevulde enquête over de Heerenclub te presenteren. D.m.v. staafdiagrammen werden de uitkomsten op de vragen inzichtelijk gemaakt en kon je snel zien wat de leden vonden van; de naam Heerenclub De Zilk, locatie, dag en tijdstip, sprekers, bestuur, etc.
Zoals gebruikelijk werd er afgesloten met een rondvraag en konden we, na de beantwoording van deze vragen, weer aansluiting vinden bij de bar. Daar werd, door sommigen, nog tot ver na middernacht gepraat, gediscusieerd en gelachen.
Kortom wederom een geslaagde Heerenclub avond.