Erelidmaatschap voor Peter Nederstigt

Op zaterdag 10 juni j.l. stond voor Heerenclub De Zilk de jaarlijkse uitgaansdag op het programma. Een bijzondere dag, want deze dag stond in het teken van het twintig jarig bestaan. 

Het bestuur had het programma geheim weten te houden, maar had gezien de twintigste verjaardag wel een thema prijsgegeven; The Roaring Twenties!

De daarbij behorende vrijwillige ‘dresscode’ werd door een overgroot deel van de leden omarmd, wat het geheel een feestelijke en nostalgische omlijsting gaf.

De uitgaansdag startte vanuit Leiderdorp, waar een boottocht dwars door het groene hart werd gemaakt richting Boskoop. De avond speelde zicht vervolgens af in de Spiegeltent in Gouda, waar tot in de late uurtjes werd gefeest onder de muzikale noten van de band Jack Club Music.

Voor één van de leden van de Heerenclub kreeg de uitgaansdag nog een zeer bijzonder tintje. 

Peter Nederstigt werd namelijk benoemt tot erelid van de vereniging. Peter is één van de grondleggers geweest van de Heerenclub De Zilk en zetelt sinds de oprichting in 2003 in het bestuur. 

Hij heeft veel betekent voor de club en is altijd zeer betrokken en actief geweest.

Als blijk van waardering vanwege zijn belangeloze inzet, vond het bestuur het dan ook niet meer dan logisch, om Peter te benoemen tot erelid.

Naast een oorkonde en speldje, ontving hij nog een kistje wijn en een dinerbon en voor zijn vrouw Jacqueline een prachtige bos bloemen.